Resume

Jag som person

Linn J. Erinder  

Född 1994

Längd 176 cm

Sopran och Alt


Tidigare utbildning

Balettakademin Musikalutbildning År 2019-2022 

Calle Flygare Teaterskola År 2017

Kulturama MusikalVux-utbildning År 2013-2014

  Film och musikgymnasium musikallinjen År 2010-2013